HemNyheterRKH deltog i IFRCs workshop

RKH deltog i IFRCs workshop

Fred Saboonchi
vonstrauss.eva-s

 

 

 

 

 

RKH deltog i Internationella Rödakors- och Rödahalvmånefederationens workshop om forskning och evidensbaserad praktik

Under 19-20 maj ordnade Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) en workshop i Geneve med ett trettiotal deltagare från ett världsomfattande antal nationella föreningar och organisationer. Syftet var att diskutera strategier och lösningar för IFC:s forskningsarbete samt implementering av forskning och evidensbaserad praktik i rörelsens verksamheter.

Professorerna Eva von Strauss och Fredrik Saboonchi deltog i denna workshop för att representera Röda Korsets Högskola och diskutera den unika möjligheten som Röda Korsets Högskola kan utgöra avseende forskning inom Röda korsets verksamheter.