HemNyheterVårt huvudområde är omvårdnad

Vårt huvudområde är omvårdnad

Högskolenämnden beslutade vid sitt möte den 12 september att ämnesbenämningen för högskolans huvudområde är omvårdnad.
Nämnden antog också en ämnesbeskrivning för omvårdnad.

 Angående beslutet säger ämnesföreträdare och högskolelektor Ann-Marie Hedman:

annmarie_hedman_0650a

Ann-Marie Hedman

-Högskolenämndens beslut är glädjande för högskolan och för våra utbildningar. I och med detta anpassar vi oss till det som är den etablerade benämningen av ämnet i landet, utan att för den skull ge avkall på vår profil.
Det är bra för ämnesutvecklingen och för studenterna i våra utbildningar att det finns en enhetlighet i benämningen av huvudområdet och ämnet.

 

 

  

Huvudområdesbenämning samt reviderad ämnesbeskrivning beräknas få genomslag i kursplaner, studiehandledningar, undervisning samt andra policydokument vid högskolan senast årsskiftet 2013/2014.

Se beskrivning av huvudområdet omvårdnad vid Röda korsets högskola:
Huvudområdet är omvårdnad