HemNyheterVårdförbundspriset 2017
test

Joachim Eckerström tilldelas Vårdförbundspriset!

Stort grattis till Joachim Eckerström vid Röda Korsets Högskola som i fredags tilldelades Vårdförbundspriset 2017 för sitt arbete med självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende vid två avdelningar inom norra Stockholms psykiatri.

Juryns motivering:

”Genom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas. Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av. Patienten och de anhöriga är delaktiga i ett tydligt resultatorienterat, involverande arbetssätt. För medarbetarnas del nämns ett bättre användande av specialistsjuksköterskornas kompetens.”

(via: Vårdförbundet.se)

Joachim kommenterar:

”-Det var en mycket stor glädje att vinna Vårdförbundspriset för arbetet som gjorts med Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende. Projektet är en ny vårdform inom psykiatrin, där det saknats effektiva vårdinsatser inom heldygnsvården för patientgruppen. Man kan beskriva SI som både en kris- och omvårdvårdnadsintervention, vilken utgår från ett personcentrerat förhållningssätt.

-Självvald inläggning utgörs ett samarbete mellan Röda Korsets Högskola (RKH) och Norra Stockholms psykiatri, vilken är min tidigare arbetsgivare. Fram till mars i år var jag projektledare och ledde implementeringen och utvecklingen av SI. I dagsläget arbetar jag som högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskolan samt är forskningskoordinator för SI. Forskningsansvarig är Kent-Inge Perseius, som är docent vid RKH.”

Läs mer om Joachims arbetet och vårdförbundpriset: https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/forstapristagare-vardforbundspriset/

----------------

I media:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sjukskoterska-vinner-pris

https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/oktober/vardforbundets-stora-pris-till-sjalvvald-inlaggning/