HemNyheterVälkomna till Trine Højsgaards läsgrupp i pedagogik

Välkomna till Trine Højsgaards läsgrupp i pedagogik

Trine Højsgaard är doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet och Röda Korsets Högskola.

Prel. titel
"Sisterhood"
Social identity formation among Swedish nurses 1867-2015 at Red Cross University College

Läsare
Camilla Thunborg och Annika Ullman

Handledare
Anders Gustavsson, Per Ekstrand och Marja Schuster

Plats: Röda Korsets Högskola, rum L2
Tid: den 11 juni, kl. 14.00-16.00

Kontakta Trine för manus: trine.hojsgaard@rkh.se