HemNyheterUtdelning av stipendium

Utdelning av stipendium

Sally Kroon och Sarah Binsalamah samt Christine Norström och Lina Petersson i termin 6, har den 2 juni tilldelats stipendium för sina examensarbeten vid examenshögtiden. Detta sker i samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Röda Korsets Sjuksköterskeförening. Föreningens Christina Teiner delade ut stipendierna.

Sally Kroon och Sarah Binsalamahs examensarbete belönades med stipendium med följande motivering:

Examensarbetet bidrar med värdefulla kunskaper om hur sjuksköterskors syn på kvinnlig könsstympning får betydelse och konsekvenser för utsatta kvinnors hälsa. Ämnet är angeläget i ett globalt såväl som lokalt kontext i strävan att vårda, stödja och utbilda kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning.

 

Tillgång till examensarbetet: Nursing students’ views on female genital mutilation in Tanzania. 
Sjuksköterskestudenters syn på kvinnlig könsstympning i Tanzania

Christine Norström och Lina Peterssons examensarbete med titeln Nurse’s knowledge, competence also obstacles in nutrition and nutrition assessment. Sjuksköterskans kunskap, kompetens samt hinder inom nutrition och nutritionsbedömning, belönades med stipendium med följande motivering:

Examensarbetet behandlar ett högaktuellt ämne gällande sjuksköterskors kunskaper och kompetens kring nutrition och nutritionsbedömning. Med kunskaper om detta område är det möjligt att få en förståelse för hur utsatta och sårbara grupper såsom till exempel äldre personer kan skyddas från ohälsa på grund av undernäring i ett lokalt såväl som globalt sammanhang.