HemNyheterUtdelning av stipendium vid examenshögtiden

Utdelning av stipendium vid examenshögtiden

Rebecka Lundstedt och Malin Waern samt Teresia Hjelm och Nils Wall i termin 6, har den 13 jan tilldelats stipendium för sina examensarbeten vid examenshögtiden i Hedvig Eleonora Kyrka. Detta sker i samarbete mellan Röda Korsets Högskola och Röda Korsets Sjuksköterskeförening. Ordförande för föreningen Christina Teiner delade ut stipendierna.
 

Rebecka Lundstedt och Malin Waerns uppsats belönades med stipendium med följande motivering:
För att ha uppmärksammat hur sjuksköterskor i sitt arbete under katastrofer balanserar etiska, organisatoriska och kulturella dimensioner. Examensarbetet belyser hur sjuksköterskor fungerar som en viktig del av en kedja där förmågan till anpassning, dialog och etiskt förhållningssätt är väsentligt. Examensarbetet uppmuntrar till att fortsatta frågor ställs vilket bidrar till att utveckla kunskap inom omvårdnad.

Tillgång till examensarbetet

Teresia Hjelm och Nils Wall belönades med stipendium med följande motivering:
För att övergripande ha utvecklat perspektiv på en central fråga om sjuksköterskors arbete i livets gränsland, och vad det kan innebära att avsluta eller avstå livsuppehållande behandling av patienter inom sjukhusvård. Arbetet beskriver hur sjuksköterskor ofta har kunskaper om patienters behov som är viktiga i beslutsprocessen, vilka kontinuerligt är värdefulla att reflektera över inom omvårdnad.

Tillgång till examensarbetet