HemNyheterTvå nya professorer

Vi förstärker med två nya professorer

Vi förstärker vår organisation med två nya professorer under 2014.

Eva von Strauss, professor i Folkhälsovetenskap har redan hunnit installera sig sedan två månader tillbaka och Britt Östlund, professor i Teknisk vårdvetenskap som börjar vid högskolan den 1 juni. 

Angående de nya professorsrekryteringarna säger Rektor Tommy Löfgren:
-Som rektor är jag givetvis nöjd med vad vi gemensamt åstadkommit både i utbildning och forskning. Detta är ett viktigt avstamp för vårt fortsatta arbete, högskolan är i ett expansivt skede både forskningsmässigt och utbildningsmässigt.

Professorerna kommer att hålla sina installationsföreläsningar under konferensen ”Utmaningar, möjligheter och horisonter i hälsans globala århundrade som går av stapeln onsdagen den 15 oktober 2014.

Mer information hittar du här:
Länk här till konferensen