HemNyheterTjänst som postdoktor till Fortefinansierat forskningsprojekt

Tjänst som postdoktor till Fortefinansierat forskningsprojekt

Anställningen är på halvtid (50%), en tidsbegränsad anställning under 2 års tid med möjlighet till förlängning, dock längst 3 år. Denna anställning kan kombineras och utökas med andra tidsbestämda uppdrag vid högskolan exempelvis institutionsarbete och/eller undervising vid önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.

Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med utveckling både av forskning och utbildning. Vi har nyligen flyttat till nya lokaler i det nya Technology and Health huset på Campus Flemingsberg. Vid högskolan bedrivs utbildning på grund och avancerad nivå i omvårdnad samt sjuksköterske och specialistsjuksköterskeprogram med stark profil mot global omvårdnad. Vid högskolan bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området vilken är organsierad i tvärdisciplinära forskningsteman med ämnen som omvårdnad, folkhälsovetenskap, medicin och teknisk vårdvetenskap som bas. Under 2017 planerar vi ett folkhälsoprogram inom global hälsa med programstart 2018.

Till högskolan söker vi nu en postdoktor med forskningsbakgrund kring migration, integration och/eller institutionella funktioner, hälsofrämjande arbete eller annat relevant område, till forskningsprogrammet Psykisk hälsa, resiliens och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige.

Projektet
Projektet är en av tre delstudier i det Forte-finansierade forskningsprogrammet Psykisk hälsa, resiliens och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige. Du kommer att ingå i en del av projektet som undersöker villkor, regelverk och insatser inom arbetsmarknad, språkundervisning och sociala organisationer vad gäller social delaktighet och psykisk hälsa för flyktingar.

Läs hela annonsen

Anställningen är på halvtid (50%), en tidsbegränsad anställning under 2 års tid med möjlighet till förlängning, dock längst 3 år. Denna anställning kan kombineras och utökas med andra tidsbestämda uppdrag vid högskolan exempelvis institutionsarbete och/eller undervising vid önskemål. Tillträde enligt överenskommelse.