HemNyheterThailändska hälsoministeriet besökte högskolan

Thailändska hälsoministeriet besökte högskolan

Thailändska hälsoministeriet besökte högskolan

Dr. Somkuan Hanpatchaiyakul, från det Thailändska hälsoministeriet besökte högskolan för att diskutera de globala hälsoutmaningar som är kopplat till hög medellivslängd och en hög andel åldrande befolkning samt vilka förutsättningar som krävs för att skapa ett hälsosamt åldrande för människor i världen. 
 
Sverige ligger i framkant gällande kunskapsutvecklingen om hälsosamt åldrande och dekan för forskning professor Eva von Strauss och Dr. Somkuan Hanpatchaiyakul utbytte erfarenheter om det rådande forskningsläget i Asien och Skandinavien. Det konstaterades att det finns särskild anledning till kunskapsutbyte mellan Sverige och Thailand då uppskattningsvis 400.000 svenskar varje år besöker Thailand och många äldre svenskar bor kvar eller stannar långa perioder i landet. Det finns också en pågående trend att allt fler thailändare söker sig till ett liv i Sverige.

Dr. Somkuan Hanpatchaiyakul och dekan för forskning professor Eva von Strauss