HemNyheterSveriges första specialistsjuksköterskor inom infektionssjukvård

Pressrelease

Sveriges första specialistutbildade sjuksköterskor inom infektionssjukvård tar sin examen torsdag den 18 januari vid Röda Korsets Högskola.

Det första programmet startade 2016 och efter 2 års halvtidsstudier är det nu dags för examen. Genom utbildningen har studenterna utvecklat och fördjupat kunskaper i omvårdnad med ett bredare samhällsperspektiv med både lokalt och globalt fokus. Ett signum för programmet är målet att studenterna lär sig att hantera komplexa omvårdnadssituationer inom infektionssjukvård.

Teman som personcentrerad vård, patientsäkerhet och problematiken med multiresistenta bakterier är några exempel på viktiga kunskapsområden som studenterna utvecklar under utbildningen.

Även specialistsjuksköterskor inom intensivvård och psykiatrisk vård tar sin examen torsdagen den 18 januari 2018.