HemNyheterSvenska Röda Korset tecknar avtal med RKH

SRK och RKH samarbetar i produktionen av en kortfilm

Svenska Röda Korset (SRK) tecknar ett avtal med Röda Korsets Högskola (RKH) om att producera en kortfilm samt genomföra en utvärdering med akademisk och vetenskaplig koppling till en kostnad av 290 000 SEK. Avtalet öppnar för ett stärkt och strategiskt, viktigt samarbete med SRK, samt koppling till det vetenskapliga/akademiska arbetet vid högskolan.


(David Hallberg, RKH och Fadia Al Soukhni, SRK utanför Kulturhuset, Frölunda Torg.)

SRK har drivit ett treårigt projekt i Tynnered, Göteborg, tillsammans med Rädda Barnen. Projektet har lyft frågor om utanförskap och diskriminering genom att visa hur social mobilisering och lokalt ägande av aktiviteter baserade på lokala behov ger positiva förutsättningar och resultat. Projektet har alltså tydlig koppling till hållbar utveckling.

Fadia, som är projektledare och bor i området, anser att projektet har fungerat som en plattform för att bryta isoleringen och skapa enighet för alla oavsett bakgrund.

Från RKH är det David Hallberg som ansvarar för produktionen av filmen, som även kan användas i resursmobiliseringssyfte och som en kunskapshöjande produkt, samt för det akademiskt/vetenskapliga arbetet. Gunilla Björling, som har stor erfarenhet och kunskap om RKHs profil, ämnesområden, och arbete, kommer också vara behjälplig, tillsammans med andra kollegor på RKH.

Ansvarig för filmproduktionen och det akademiska/vetenskapliga arbetet: David Hallberg, RKH, david.hallberg@rkh.se

Projektledare: Fadia Al Souhkni, SRK, fadia.al-soukhni@redcross.se

Samordnare: Sofia Granhaga, SRK, sofia.granhaga@redcross.se