HemNyheterStudenter på VFU

Bra studentmottagande ger Serafen framtida medarbetare

Studenterna i termin 2 på sjuksköterskeprogrammet som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Serafens omsorgsboende har blivit intervjuade.

Röda Korsets Högskola har under se senaste åren haft ett samarbete med Äldreförvaltningen på Kungsholmen i Stockholm för att utveckla verksamheten. Från vår sida betyder det att vi två gånger per termin har placerat 16 studenter på omsorgsboendet Serafen där vi även har en lärare stationerad. Samverkan bidrar med att knyta verksamhet och akademi närmre varandra vilket inte bara ger studenten en bättre praktik utan även gynnar den enskilde vårdtagaren. 

Samarbetet med Äldreförvaltningen på Kungsholmen har fungerat väldigt bra. Studenterna och verksamheten är mycket nöjda.

Läs artikeln här