HemNyheterStudentbarometer vid RKH
student-barometer-roda-korsets-hogskola-studenter

Studentbarometer vid RKH

  • Undersökningen genomfördes i samarbete med företaget Quicksearch. Totalt antal utskick av enkäten var 894 och 329 svarade på hela enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 37%
  • Syftet var att ge studenterna möjlighet att delge sin uppfattning och ge feedback kring hur de upplever sin studiemiljö, utbildningen, stress och belastning, information samt rekommendationsvilja
  • Av alla studenter som har svarat på undersökningen är sammantaget 69% positiva och nöjda ambassadörer. De som är positiva (ungefär hälften) talar gott om RKH till vänner och bekanta och skulle rekommendera studier vid RKH
  • Det finns en tydlig stolthet över att studera på RKH, både för lärosätet men framförallt att studera på sitt program. När studenterna i fritext fått ange vad som är det bästa med RKH nämns bl.a. utbildningen, föreläsningarna, studenterna, högskolans globala profil
  • Förbättringsområden som framkommer är stöd/ återkoppling och förankring av kursernas innehåll till arbetslivet. Frågan om tid till eftertanke och reflektion i studier, tillgång till fler studieplatser, tysta rum och grupprum efterfrågas av studenterna
  • En skriftlig sammanfattning av studentbarometern kommer att delges studenter och personal.