HemNyheterStort forskningsanslag till RKH
Fred Saboonchi

Stort forskningsanslag till RKH

Röda Korsets Högskola erhåller 9 miljoner över tre år för ett forskningsprogram om "Psykisk hälsa, resiliens och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige" från Forte -forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Professor Fredrik Saboonchi som är huvudsökande och leder programmet kommenterar satsningen och stödet från Forte: 
-Detta program är unikt genom sitt fokus på salutogena faktorer och resiliens som kommer att kunna bidra med ovärderlig kunskap om psykisk hälsa och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige.