HemNyheterStiftelsen utlyser stipendium

Stiftelsen Rödakorshemmet utlyser stipendium

Stiftelsen Rödakorshemmet utlyser följande stipendier för forskning, forskarutbildning, fortbildning och vidareutbildning inom vårdområdet. 

Dessa stipendier kan endast sökas av Rödakorssjuksköterskor och avser

  • för Stiftelsen Ella Svenssons Fond, vidareutbildning och forskning inom vårdvetenskap.

Ett eller flera stipendier, totalt stipendiebelopp är 120 000 kr.

  • Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för studier och studieresor, totalt stipendiebelopp är 20 000 kr.
  • Stiftelsen Jane och Georg Strandbergs fond, totalt stipendiebelopp är 35 000 kr.

Ansökningsformulär finns att hämta i pdf-format här 
För mer information kontakta Svenska Röda Korset/Stiftelseansvarig per e-post: stipendier@redcross.se eller per telefon: 08-452 46 00

Ansökan sänds senast den 31 oktober 2017 till:

Svenska Röda Korset
Stiftelsen Rödakorshemmet
Box 17563
118 91 Stockholm