HemNyheterStiftelsen Rödakorshemmet utlyser stipendium

Stiftelsen Rödakorshemmet utlyser stipendium

Stiftelsen Rödakorshemmet kommer i juni 2018 att dela ut bidrag från följande stiftelser:

Stiftelsen Rödakorshemmets Stiftelsesamfond för ekonomiskt stöd samt stiftelserna O M Björnstjernas understöds- och pensionsfond, U L Bångs fond, Lotten och Albert Cederlunds minnesfond, P Erikssons Vilo- och rekreationsfond, Fåhreus fond, Lydia Graves fond, Med dr Thorbjörn och Anna Hwass minnesfond, Helge Ax:son Johnsons fond, Grosshandlare Oscar Seippels donationsfond, Jeanne Skiöldebrands fond, Fröken Sophie Sundins donationsfond och Karin och Hjalmar Tornblads fond. 

Bidrag kan sökas av sjuksköterska som genomgått Röda Korsets Högskola, tidigare Röda Korsets Sjuksköterskeskola, och som på grund av låg pension, sjukdom, höga boendekostnader eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd. Sökanden förväntas styrka behovet av bidrag.

Ansökningsformulär finns att hämta i pdf-format här alternativt erhålles på tel. 08 – 452 46 29 eller e-post jessica.eriksson@redcross.se . Sista ansökningsdag är den 31 mars 2018. Ansökan ställs till Stiftelsen Rödakorshemmet, Box 175 63, 118 91 Stockholm.

Stipendier för vidareutbildning och forskning kommer att annonseras i september, utdelning sker i december