HemNyheterNy publikation av Lena Stevens & Janet Matsson

Ny publikation av Lena Stevens & Janet Matsson

Ny publikation av Lena Stevens och Janet Mattsson i Journal of Nursing Education and Practic. 

Development of an individual assessment instrumentfor critical care nursing students

Intensivvårdssjuksköterskor måste besitta teoretiska kunskaper, avancerade färdigheter samt kompetens och kapacitet att ta hand om kritiskt sjuka patienter i en utmanande och snabbt föränderlig intensivvårdsmiljö. Detta är något specialist sjuksköterskestudenterna ska tillägna sig under sin utbildning. För att göra det möjligt att bedöma om de besitter denna kunskap och kompetens vid utbildningens slut har vi i denna studie tagit fram ett bedömningsinstrument som är anpassat för just intensivvårdens kontext. Instrumentet har utvecklats och testats vid flera kliniker under en period av 11/2 år. Instrumentet är även validerat och används nu inom intensivvårdsutbildningen på Röda Korsets Högskola.  

Läs mer: 

Development of an individual assessment instrumentfor critical care nursing students