HemNyheterSlutseminarier - Examensarbete i omvårdnad

Slutseminarier - Examensarbete i omvårdnad

Välkommen att delta som åhörare vid slutseminarier för examensarbete i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola!

Studenter i termin 5 på sjuksköterskeprogrammet kommer offentligt försvara och diskutera sina examensarbeten. Efter slutseminariet kommer studenterna att arbeta in de synpunkter och förslag som eventuellt kommit upp vid seminariet för att förbättra arbeten inför slutexamination. Dessa arbeten ligger till grund för både studenternas akademiska examen (Kandidatexamen i omvårdnad) såväl som deras professionella examen (Sjuksköterskeexamen).

Vad: Slutseminarium för examensarbete i omvårdnad
När: 11 december 2017
Var: Röda Korsets Högskola, 9102

Schema för slutseminarium examensarbete i omvårdnad

Som åhörare har du möjlighet att delta och även ställa frågor. 

*  Här kan du läsa mer om hur ett slutseminarium kan gå till.*

* Tidigare examensarbete vid Röda Korsets Högskola kan du söka fram via publikationsdatabasen DiVA*