HemNyheterSlutrapport för mångfald och hälsa presenteras
slutrapport för mangfald och halsa

Slutrapport för mångfald och hälsa presenteras

Under året har förstudien kring mångfald och hälsa genomförts av Röda Korsets Högskola i samarbete med Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms läns landsting och Flemingsbergs Science.

Flemingsberg Science kommer nu tillsammans med Röda Korsets Högskola att se över möjligheten att skapa en långsiktig och hållbar kunskapsmiljö mellan samhällsaktörer i regionen beträffande mångfald och hälsa. Ambitionen är att en sådan kunskapsmiljö ska utgöra ett nationellt och internationellt säte för att samla, utveckla och sprida kunskap i ämnet.

Hämta en kopia av rapporten (PDF)