HemNyheterSjuksköterskeprogrammet lyfts fram i EU-rapport

Röda Korsets Högskola lyfts fram som gott exempel i EU-rapport från UKÄ om mänskliga rättigheter

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola lyfts fram som gott exempel i EU-rapport från UKÄ om mänskliga rättigheter.

A gender perspective on human rights education är den första rapporten i ett projekt inom EU:s Erasmus+. Projektet kallas MEHR, Modernity, Education and Human Rights. Läs mer: http://www.uka.se/download/18.463dc40015e9409db15768/1505890586574/report-2017-09-20-gender-perspective-on-human-rights-education.pdf