HemNyheterNy publikation av Erika Sigvardsdotter
sigvardsdotter.erika-s

Ny publikation av Erika Sigvardsdotter

En papperslös livsvärld: Utanförskapets fenomenologi. I Irreguljär migration i Sverige. Rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar

Redaktörer: Maja Sager, Helena Holgersson & Klara Öberg. Göteborg: Daidalos

Boken Irreguljär migration i Sverige ger en bild av forskningsläget angående papperslösa och papperslöshet i Sverige idag. Texterna diskuterar främst det komplicerade förhållandet mellan medborgerliga och mänskliga rättigheter och verklighetsglappet mellan föreställningen om Sverige som "världsbäst" på humanitet, jämställdhet och solidaritet och den våldsamma exkludering som sker i den inkluderande välfärdsstatens geografiska och rättsliga marginaler. I kapitlet En papperslös livsvärld – utanförskapets fenomenologi diskuterar kulturgeografen Erika Sigvardsdotter den papperslösa livsvärlden utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Baserat på material från deltagande observation och intervjuer med papperslösa analyseras de existentiella konsekvenserna av papperslösheten – alienation och desorientering lyfts fram som centrala dimensioner.

Läs mer om boken här: http://daidalos.se/sok?11_bookView=1&11_subject=716