HemNyheterSensory rooms in psychiatric inpatient care: Staff experiences
perseius.kentinge-s

Ny publikation av Kent-Inge Perseius

Ny publikation av Kent-Inge Perseius och medarbetare publicerad i International Journal of Mental Health Nursing.

Sensory rooms in psychiatric inpatient care: Staff experiences.

Det finns ett ökat intresse för sinnestimulerande avslappningsrum inom psykiatrisk slutenvård. Dessa rum är tänkta att ge avspänning genom att stimulera olika sinnen (syn, lukt, hörsel, känsel och smak). Den mycket sparsamma forskning på området som finns indikerar att rummen kan minska patienternas lidande och agitation, liksom andelen tvångsåtgärder.

I studien beskrivs erfarenheterna hos personal (n=126) som arbetar på avdelningar där man i ett kliniskt utvecklingsprojekt har skapat sinnesstumlerande rum (n=9). I projektet var patienterna oftast ensamma på rummen, gick dit på eget initiativ och styrde sinnesstimuleringen själva.  Data samlades in genom en webbaserad enkät innehållande frågor med såväl bundna som öppna frågor. Även om personalen kunde beskrivna både negativa och positiva initiala förväntningar på rummen, fanns det efter att man skaffat sig erfarenhet av dem, en stark betoning på mer positiva erfarenheter. Centralt ansågs vara att våga släppa kontrollen till patienterna själva, vilket i en förlängning beskrevs ge patienterna ökat självförtroende, stärka deras egenvårdssträvanden samt bidra till ökat välbefinnande.

Läs mer:

Björkdahl A, Perseius KI, Samuelsson M & Hedlund-Lindberg M (2016) Sensory rooms in psychiatric inpatient care: Staff experiences. International Journal of Mental Health Nursing, Feb 14. doi: 10.1111/inm.12205 [Epub ahead of print].