HemNyheterSamverkan mellan Södertörns Högskola och RKH

Samverkan mellan Södertörns Högskola och RKH

Ett samverkans avtal har skrivits mellan Södertörns Högskola och Röda Korsets Högskola. Avtalet rör stärkt samarbete och utvecklande samverkansformer i kurser vid respektive lärosäte.

Det första lärarmötet hölls under tisdagen den 22/3 på Södertörns högskola.