HemNyheterRöda Korsets Högskola är starkt representerad vid årets Sjuksköterskedagar

Röda Korsets Högskola är starkt representerad vid årets Sjuksköterskedagar

Den 19-20 november samlas 750 personer på Sjuksköterskedagarna. Temat för årets konferens är ”Ansvar för utveckling av omvårdnad – en fråga om professionsetik”. Bland föreläsarna finns Marja Schuster och Kent-Inge Perseius, båda lektorer vid Röda Korsets Högskola. Marja kommer att presentera på temat Personcentrerad vård – en etisk utmaning och Kent-Inge kommer att ha fokus på Att bemöta och vårda personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende. Högskolan kommer också att ha en monter på konferensen där högskolans utbildningar presenteras under parollen Framtidens sjuksköterska studerar här.

Länk till Sjuksköterskedagarnas hemsida