HemNyheterRöda Korset Högskola femte bästa lärosäte för vårdutbildning enligt Sveriges Universitetsranking

Röda Korset Högskola femte bästa lärosäte för vårdutbildning enligt Sveriges Universitetsranking

Urank genomför varje år en oberoende ranking av Sveriges universitet och högskolor.  Röda Korsets Högskola, som deltar för förstå året, hamnar på femte plats efter de fyra stora universiteten: Lunds universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet. Därefter Röda Korsets Högskola.

Om resultatet säger Rektor Tommy Löfgren: 

- Det är oerhört glädjande att få ett kvitto på att allt arbete vi gemensamt gör på högskolan, både studenter och medarbetare. Samtidigt är det ett viktigt led i vårt interna kvalitetsarbete att jämföras med andra högskolor och universitet. Vi ska nu tillsammans noga gå igenom varje indikator i rankingen för att se var vi kan bli bättre. Men idag ska vi bara glädjas att vi är ett av de främsta lärosäten i landet inom vårt område.

Det är i Urank:s årliga ranking av svenska lärosäten som Röda Korsets Högskola hamnar på femte plats, se ranking och indikatorer på deras hemsida: 

http://www.urank.se/med/vard/

Urank är en fristående association som årligen genomför rankingar av svenska universitet och högskolor som utbildningsinstitutioner