HemNyheterRKH-studenter i katastrofövning

RKH-studenter i katastrofövning

Våra studenter deltog som markörer i en stor insatsövning i Norra Länkens nya tunnelsystem, den största katastrofövningen i Stockholm på flera år. 

Scenario utgjordes av en stor svår trafikolycka med 5 krockade bilar och en buss. Våra 32 studenter spelade, på ett mycket trovärdigt sätt, traumatiska skador av varierande art och rökskador. Räddningstjänst, sjukvård, polis, media och andra aktörer deltog.