HemNyheterRKH internationellt - presentation av projekt i Tanzania

RKH internationellt - presentation av projekt i Tanzania

För fyra år sedan inleddes via RKH ett samarbete med KCMC, Tanzania där RKH idag har studentutbyte i ”Kvinnors och barns hälsa”. En utbildningsplan för masterutbildning i Midwifery, enligt ICM:s globala standards, har tagits fram för de sjuksköterskor som idag arbetar inom reproduktiv hälsa. Syftet är att den tvååriga masterutbildningen ska komplettera den nuvarande sjuksköterskeutbildningen för att ge ökad kunskap om vård i samband med graviditet, förlossning och osäkra aborter. Tanzania har en hög mödradödlighet, drygt 400 av 100 000, vilket är hundra gånger fler än i Sverige. Några av de vanligaste orsakerna till den höga mödradödligheten är stora blödningar i samband med förlossning och infektioner. Ökad kunskap och tillgång på utbildade barnmorskor för att förbättra mödrahälsan i samband med graviditet och förlossning kan vara ett sätt att påverka mödradödligheten. Några moment som ingår i masterutbildningen är familjeplanering, post-abort-vård samt handläggning av stora blödningar i samband med förlossning. Tanken är att de blivande barnmorskorna efter utbildningen ska kunna både arbeta och undervisa inom reproduktiv hälsa.

Tisdag 21/4 12.10 i L4 presenterar Helena Volgsten samarbetsprojektet på ett internt lunchmöte.

Läs mer:
Volgsten, H. (2015). Barnmorskeutbildning på masternivå i Tanzania. Jordemodern, 4, 26-29.
Barnmorskeutbildning på masternivå i Tanzania