HemNyheterRKH i Georgien

Katastrofuppdrag Georgien

Bakgrund
Georgien är ett land i Kaukasus, som ofta beskrivs som en krutdurk på grund av det stora antalet konflikter som utspelats där. Utvecklingen där berör västliga intressen i hög grad, då landet har ett strategiskt läge mellan Asien och Europa. Olje- och gasledningar som är viktiga för att säkra Europas tillgång till energi är dragna genom landet. År 2004 kom en västvänlig president till makten som knöt nya band till USA, EU och försvarsalliansen NATO. Denna utveckling välkomnades inte av Ryssland som såg sina intressen i området hotade. Spänningen kulminerade i väpnade strider i augusti 2008. När Georgien försökte återta kontroll över utbrytarrepubliken Sydossetien drev Ryssland ut de georgiska styrkorna från området. Trots att striderna avtagit är spänningarna i regionen fortfarande höga. Direkt efter kriget inledde EU-kommissionen en civil observationsinsats EUMM i Georgien som är en del av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. EUMM går ut på att få alla parter i konflikten, framför allt den georgiska centralregeringen och de styrande i utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien att efterleva det fredsavtal som EU förhandlade fram 2008. Sverige deltar också i EUMM genom bland annat insatser av UD, Sida OCH MSB.

Uppdraget
Tina Ohlsén har av MSB och EU-kommissionen getts i uppdrag att under 2-3 veckor (med start den 9 maj) genomföra en medicinsk bedömning i de konfliktdrabbade delarna av Georgien där EUMM verkar (se karta). Uppdraget inkluderar bedömning av tillräcklighet, standard och beredskap vid bland annat civila och militära ambulanser och sjukvårdsinrättningar i Tbilisi, Gori, Zugdidi, och Kutaisi samt även hos gränspatruller och vid Forward Operating Base i Sachkhere. Uppdraget inkluderar även att kontrollera och utvärdera befintliga masskade-, pandemi- och medicinska evakueringsplaner.