HemNyheterRKH forskning lyfts fram i media

Mobile Stories belyser RKH:s forskningsprojekt om nyanlända barns och ungdomars hälsa

Mobile Stories, en medieplattform av och för ungdomar, belyser RKH:s forskningsprojekt om nyanlända barns och ungdomars hälsa samt intervjuar en av de 10 000 barn och ungdomar som ombetts delta i studien.

Läs mer: http://mobilestories.se/stor-studie-av-nyanlända-barns-och-ungdomars-hälsa