HemNyheterRKH deltog i The Florence Network 2018

Röda Korsets Högskola deltog i The Florence Network 2018

Den årliga konferensen som arrangeras av The Florence Network, går av stapeln i Bryssel, 16-20 april 2018. Temat är ”Changes, challenges and chances in care”. Högskolan har deltagit i nätverket sedan 1995 och syftet med nätverket är övergripande att:

“Develop and improve the quality of European higher education in nursing and midwifery by means of international co-operation in the field of education, scientific research and development. In this way the Network aspires to improve the image of the Nursing and Midwifery professions and to improve the quality of European health care”.

David Löwgren, student i termin 6 presenterade sin poster med fokus på utbytesstudenters uppfattningar om lärandemiljön vid högskolan. Röda Korsets Högskola deltog i styrelsemöte, workshops och i nätverk för forskare och lärare, verksamma i europeiska sjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Det gavs även möjlighet att besöka ett av Bryssels sjukhus.

Från vänster: Jessica Holmgren, programansvarig för sjuksköterskeutbildningen, David Löwgren, student i termin 6 och Katarina Falk, högskoleadjunkt.

Från vänster: Jessica Holmgren, programansvarig för sjuksköterskeutbildningen, David Löwgren, student i termin 6 och Katarina Falk, högskoleadjunkt.

För information om och kontakt med The Florence Network, vänligen klicka på bifogad länk https://sites.google.com/site/theflorencenetworkeu/home