HemNyheterRKH deltar i konferens

RKH deltar i konferens

Jessica Holmgren presenterar sin forskning om anhörigas delaktighet vid svenska kommunala äldreboenden vid Rikskonferens Kvalitet i Äldreomsorgen den 23 mars på Bonnier Conference Center, Stockholm.

Presentationen går under titeln “Anhörigas delaktighet vid äldreboenden – ett möjligheternas projekt?

Mer information om konferensen finner du här: https://www.kui.se/foretagsutbildning/aldreomsorg-hemtjanst/rikskonferens-kvalitet-aldreomsorgen-23-24-mars-2017/