HemNyheterRKH arrangerar vetenskapligt samtal på Forte talks om psykisk hälsa och socialt deltagande hos nyanlända

Röda Korsets Högskola arrangerar vetenskapligt samtal på Forte talks om psykisk hälsa och socialt deltagande hos nyanlända

Den 27e mars kan ni lyssna till Fredrik Saboonchi och Ellenor Mittendorfer-Rutz från Röda korsets högskolas tvärvetenskapliga program Psykisk hälsa, resiliens, och socialt deltagande hos flyktingar i Sverige i Forte talks. Samtalet kommer behandla nyanländas psykiska hälsa som en förutsättning för socialt deltagande, som i sin tur kan verka hälsofrämjande. Samtalet kommer även att lyfta konceptuella och empiriska aspekter av de ömsesidiga sambanden mellan socialt deltagande och psykisk hälsa hos nyanlända.

Talare:
Fredrik Saboonchi, professor i folkhälsovetenskap vid Röda Korsets Högskola

Ellenor Mittendorfer-Rutz
, docent, avdelningschef avdelningen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), Karolinska Institutet

Läs mer: https://fortetalks.se/program/vetenskapliga-samtal/nyanlandas-sociala-deltagande-psykisk-halsa-som-resurs-och-konsekvens/