HemNyheterRepris av Jessica Holmgrens docentföreläsning

Repris av Jessica Holmgrens docentföreläsning

Missade du Jessica Holmgrens docentföreläsning från den 27/3? Se reprisen via länken nedan:

Se reprisen!

"Jessicas avhandlingsarbete fokuserade på anhörigas delaktighet vid kommunala äldreboenden. Utifrån kritisk teori såsom genusperspektiv, diskursanalys och intersektionell teori var syftet att beskriva hur anhöriga upplever villkoren för delaktighet vid kommunala äldreboenden.

Jessicas forskning berör utsatthet i relation till humanitärt arbete i ett globalt kontext. Det som förenar hennes forskning är intresset för villkoren och resonemangen i en alltmer globaliserad värld. I linje med ovan kritiska och humanitära inriktning, problematiserar hon gärna utsatthet med utgångspunkt i postkolonial teoribildning. Konstruktionen av ”Den Andre” är betydelsefull i förståelse av marginaliseringsprocesser som påverkar människors villkor och hälsa. Detta kommer Jessica att belysa i sin docentföreläsning."