HemNyheterRektor hälsar välkommen

Rektor hälsar välkommen

Är glad att Du valt att studera hos oss.

Med mer än 150 års erfarenhet är vi ett av de äldsta lärosätena som utbildar och förbereder sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, och från 2018 även folkhälsovetare, att möta dagens och framtidens hälso- och sjukvård.

Historiskt vilar vi på en stark tradition även om verksamheten idag inte är så traditionsstyrd utan står för förändringsbenägenhet och flexibilitet. Utvecklingen sker i takt med tiden och med ständig kreativitet. Högskolan har högt antal sökande studenter som efter examen är eftertraktade och gör avtryck på arbetsmarknaden.

Som enskilt lärosäte ägs vi av Stiftelsen Rödakorshemmet och styrs av Svenska Röda Korsets styrelse samt en egen högskolestyrelse. Utbildningsdepartementet ger oss uppdrag och är de som i huvudsak finansierar utbildningen. På så vis arbetar och utvärderas vi med samma krav som statliga högskolor och universitet.

Röda Korsets värdegrunder är våra värdegrunder. Högskolans vision är att:

Utbildning och forskning ska möta framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet i vår omvärld.

Möjligheterna är också våra utmaningar. Utbildningen, forskningen och vår samverkan ska utveckla kompetenser som ger beredskap att möta arbetslivet och även förändringar som sker i arbetslivet inom vårt fokus och den unicitet inom global omvårdnad och global hälsa som symboliserar högskolan. Kontinuerligt kvalitetsarbete, där vi tillsammans, både studenter och medarbetare, skapar förutsättningar för bästa resultat. Nu sker även fördjupning inom t ex; jämlikhets- och jämställdhetsintegrering, hållbar utveckling, digitalisering, hälsa och teknik samt internationalisering. 

En viktig del är strävan är att vara en attraktiv arbetsgivare och högskola, där vi tillsammans skapar förutsättningar för bra trivsel bland medarbetare och studenter.

Hoppas Du ska trivas hos oss. Igen, välkommen!

Louise Stjernberg
Rektor
Röda Korsets Högskola

Louise Stjernberg Rektor RKH Röda Korsets Högskola