HemNyheterProrektor på KLOSS-Net möte

Prorektor på KLOSS-Net möte

Den 8/3 deltog vår prorektor Per Ekstrand på KLOSS-Net, nationellt nätverk på ledningsnivå för strategisk samverkan i Uppsala. Nätverkets syfte är erfarenhetsutbyte för att utveckla strategisk samverkan, stärka relevans och kvalitet i forskning och utbildning samt nyttiggörande av akademisk kunskap i samhället.

Runt 30 deltagare från landets olika lärosäten medverkade. Dagen bjöd på intressanta inspel och diskussioner i grupp på temat samverkan i projekt