HemNyheterPressmeddelande

Pressmeddelande

Svenska Röda Korset satsar på att utveckla sina verksamheter och ger Röda Korsets Högskola uppdrag att forska om framtida vårdbehov för att möta dagens och morgondagens krav i kunskaps- och civilsamhället. Genom bidrag till forskningen utvecklas vården för krigs- och tortyrskadade i Sverige.

Många som flyr krigs- och konfliktdrabbade områden och kommer till Sverige bär på svåra trauman av krig och tortyr som avsevärt påverkar deras hälsa och möjlighet till ett fullgott liv.

–Många får inte den vård de behöver, vilket både innebär ett stort lidande och försvårar integrationsprocessen. För att kunna beräkna vårdbehovet i samhället behövs bland annat tillförlitlig data om hur stor gruppen krigs- och tortyrskadade faktiskt är i Sverige. Det saknas nationell statistik och studier på området. Kunskapsnivån i samhället kring torterades specifika behov och situation måste förbättras, säger Ingela Holmertz, nationell chef i Röda Korset.

Röda Korset bedriver sedan mer än 25 år tillbaka specialiserade Behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade flyktingar på fem platser i Sverige som behandlar omkring 1500 patienter om året. Röda Korsets behandlingscenter utgör i dag en viktig resurs i det svenska samhället för kunskap, utbildning och fortbildning, inte minst för kommuner, landsting och myndigheter.

Det finns idag inga säkra undersökningar eller rapporter som beräknar hur stor andel av migranterna i Sverige som varit utsatta för krigsupplevelser och tortyr eller annan kränkande och omänsklig behandling. En god hälsa är en självklar del av människors förmåga och förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället.

Röda Korset avser att utveckla forskning och kompetensutveckling inom organisationens spetsområden för att möta samhälleliga förändringar och ökad kraven på forskning och kompetens. Förutom att bidra till ökad kunskap, kommer Röda Korset arbeta för att ökade statliga resurser ges till både vård och forskning.

 –I ett första steg sker ett forskningssamarbete kring flyktingar som kommer eller har kommit till Sverige som varit utsatta för krigsupplevelser och tortyr. Det är ett område där Röda Korset har unik kompetens och kunnande i ämnet. Forskning är en aktivitet i sig och viktig för vår Högskola att profilera sig i och resultatet av forskningen ger direkt ökad kompetens i Röda Korsets behandlingscentra, säger Tommy Löfgren, rektor för Röda Korsets Högskola.

Röda Korsets Högskola har en av landets mest eftertraktade sjuksköterskeutbildningar och ligger vid KTH Campus i centrala Stockholm. Den 1 juli 2016 flyttar Röda Korsets Högskola till Flemingsberg och samlokaliseras med KTH Skolan för Teknik och Hälsa.

Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) finns på fem platser i Sverige: Stockholm, Malmö, Skövde, Uppsala och Skellefteå med filialer i Hässleholm, Luleå, Boden och Hedemora.  Målet för verksamheten är att människor som utsatts för krigstrauma och tortyr får den vård som behövs för att de i så stor utsträckning som möjligt ska kunna återfå sin psykiska och fysiska hälsa.

För ytterligare information och intervjuer, vänligen kontakta:
Karin Tengby, pressekreterare Röda Korset
Telefon: 08-452 4801, e-post: karin.tengby@redcross.se