HemNyheterPopulärvetenskapligt & Debatt

Mödrar i världen

I senaste numret av tidningen Family som delas ut till patienter och personal inom mödravården i Stockholm står en helsida om den fond som startats för att stötta blivande barnmorskestudenter i Tanzania. Arbetet som sker med stöd av Röda Korsets Högskola innebär att stötta den första Barnmorskeutbildningen på masternivå (en 2-årig påbyggnad efter 4-årig sjuksköterskeutbildning) på Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC), Tanzania. Röda Korsets Högskola har sedan tidigare studentutbyte i kursen ”Kvinnors och barns hälsa” i termin 4. Helena Volgsten, lektor, har deltagit i arbetet att ta fram utbildningsplanen i samarbete med rektor Marycelina Msuya, som senast 2012 var på besök på Röda Korsets Högskola. Utbildningen av barnmorskor planeras att starta hösten 2014.

Tanzania är idag ett av de länder i världen där mödradödligheten är som högst, närmare 800 kvinnor dör varje dag i samband med graviditet/förlossning. Att utbilda barnmorskor kan vara ett sätt att förebygga sjukdomar/orsaker till dödlighet som t.ex blödning och infektioner. För att citera professor Mahmoud Fathalla (1997) ;“Women are not dying because of diseases we cannot treat. They are dying because societies have yet to make the decision that their lives are worth saving ”.

Helena Volgsten deltog vid examenshögtiden på KCMC 2011 då Neema Nguno, tidigare utbytesstudent vid RKH, tog examen. Hon är en av de sjuksköterskor som gärna vill läsa vidare till barnmorska. 

Läs hela artikeln här