HemNyheterPersonal från RKH på Erasmus utbyte i Köpenhamn

Personal från RKH på Erasmus utbyte i Köpenhamn

Anne Kästel och Mia Kraft har varit på Erasmus utbyte på Professionshögskolan Metropol i Köpenhamn och undervisat under den Internationella veckan. Jette Tegner tog emot och studenterna fick lära sig om RKHs profilområde Global Omvårdnad. Nästa år hoppas vi att vi får ta emot lärare och studenter från Metropol.