HemNyheterNytt katastrofuppdrag

Nytt katastrofuppdrag

Tina Ohlsén från Röda Korsets Högskola fick i maj 2015 av MSB och EU-kommissionen i uppdrag att under 3 veckor genomföra en medicinsk bedömning i de konfliktdrabbade delarna av Georgien där EU-kommissionens civila observationsinsats kallad EUMM verkar. Uppdraget inkluderade bedömning av fältbaser, civila och militära ambulanser, sjukvårdsinrättningar, sök- och räddningsstationer samt även gränspatruller. Bedömningen avslutades med en omfattande rapport till EU-kommissionen vilken föreslog radikal omorganisation av det medicinska omhändertagandet och beredskapen inom EUMM.

Tina Ohlsén har nu fått ett nytt uppdrag för EUMM genom MSB. Uppdragets syfte är att under 4 veckor i november bedöma resultatet av den medicinska omorganisationen. Huvudsaklig stationeringsort är EUMMs huvudkvarter i Tblisi, men uppdraget inkluderar även ny bedömning av sjukhus och fältbaser i olika delar av landet.

De röda markeringarna visar de sjukhus som skall bedömas

Bakgrund

Georgien är ett land i Kaukasus, som ofta beskrivs som en krutdurk på grund av det stora antalet konflikter som utspelats där. Utvecklingen i landet berör västliga intressen, då landet har ett strategiskt läge mellan Asien och Europa. Olje- och gasledningar som är viktiga för att säkra Europas tillgång till energi är dragna genom landet. År 2004 kom en västvänlig president till makten som knöt nya band till USA, EU och försvarsalliansen NATO. Utveckling välkomnades inte av Ryssland som såg sina intressen i området hotade. Spänningen kulminerade i väpnade strider i augusti 2008. När Georgien försökte återta kontroll över utbrytarrepublikerna drev Ryssland ut de georgiska styrkorna från området. Trots att striderna avtagit är spänningarna i regionen fortfarande höga. Direkt efter kriget inledde EU-kommissionen en civil observationsinsats kallad EUMM i Georgien, vilken är en del av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. EUMM syfte är att få alla parter i konflikten, framför allt den georgiska centralregeringen och de styrande i utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien, att efterleva det fredsavtal som förhandlades fram 2008. Sverige deltar också i EUMM genom bland annat insatser av UD, Sida och MSB.