HemNyheterNytt examenstillstånd till Röda Korsets Högskola

Nytt examenstillstånd till Röda Korsets Högskola

Regeringen har i dag beslutat att ge Röda Korsets Högskola tillstånd att utfärda kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa.

Stiftelsen Rödakorshemmet har för Röda Korsets Högskola ansökt om tillstånd att utfärda kandidatexamen i folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillstyrkt ansökan och regeringen delar UKÄ:s bedömning att Röda Korsets Högskola har de förutsättningar som krävs för att utfärda denna examen.

– Röda Korsets Högskola har visat att de har de förutsättningar som krävs. Utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och ger förutsättningar för studenterna att uppnå examensmålen som anges i examensordningen. Regeringen beviljar därför denna ansökan om examenstillstånd, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen fattar beslut om examenstillstånd för enskilda utbildningsanordnare med stöd av lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.