HemNyheterNy publikation
perseius.kentinge-s

Ny publikation

Two different strategies to facilitate involvement in healthcare improvements: A Swedish County Council Initiative

Studien genomfördes i relation till ett storskaligt utvecklingsprojekt i ett landsting ”Varje dag litet bättre – kraften hos många”, vilket syftade till att försöka få så många medarbetare som möjligt involverade i att genomföra systematiskt förbättringsarbete i sin vardag. I utvecklingsprojektet användes två huvudsakliga spår med olika strategi; ett standardiserad spår för att utbilda arbetslag i förbättringskunskap samtidigt som de driver ett förbättringsprojekt enligt förutbestämd metod och ett spår som där man fritt fick uppfinna kliniknära förbättringsprojekt vilka man sedan sökte speciella utvecklingsmedel för i konkurrens med andra (fritt spår).

Syftet med studien var att undersöka om det fanns karaktäristiska i form av profession, kön eller verksamhetsgren när det gäller valet av spår. Data samlades in via landstingets interna register över deltagande i de olika spåren, totalt ingick 707 personer. Data analyserades med kvantitativ innehållsanalys och chi 2 – test. Resultatet visade att både sjuksköterskor och läkare var tämligen enkla att engagera i utvecklingsarbete överhuvudtaget medan det var svårare med undersköterskor. I den mån undersköterskor deltog så var det i det standardiserade spåret. Sjuksköterskor engagerade sig i lika stor omfattning i det standardiserade som i det fria spåret, medan läkare i signifikant högre grad engagerade sig i det fria spåret. Män engagerade sig i signifikant högre grad i det fria spåret medan förhållandet var det omvända för kvinnor. Resultat kan vara användbart för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården för att bättre förstå vilka strategier som bör användas för att engagera olika personalkategorier i utvecklings- och förbättringsarbete. 

Andersson AC, Idvall E, Perseius KI & Elg M (2014) Two different strategies to facilitate involvement in healthcare improvements: A Swedish County Council Initiative. Global Advances in Health and Medicine, 5(3), 22-28.

För ytterligare information se:

http://www.gahmj.com/doi/abs/10.7453/gahmj.2014.040