HemNyheterNy rektor vid Röda Korsets Högskola
Louse Stjernberg

Ny rektor vid Röda Korsets Högskola

Idag den 17 augusti 2015 tillträder Louise Stjernberg som ny rektor vid Röda Korsets Högskola och ersätter därmed Tommy Löfgren som varit rektor vid högskolan i fyra års tid.

Louise Stjernberg är själv utbildad sjuksköterska och har tidigare lett sektionen för hälsa med sjuksköterske-, specialistsjuksköterske-, och det folkhälsovetenskapliga programmet vid Blekinge Tekniska Högskola. I sitt arbete som dekan och docent har ingått att där säkerställa kvalitet i forskning och utbildning. Under hennes ledning har två forskningsmiljöer vidareutvecklats och etablerats, hälsa och teknik, samt hållbart aktivt åldrande.

Förutom sjuksköterskeexamen är Louise Stjernberg utbildad officer vid Karlskronas kustartilleriregemente. Hon har erfarenhet av krisberedskap, akutsjukvård och har bland annat varit utbildare för Röda Korset inom Första hjälpen. Louise Stjernberg har gjort FN-tjänst i Libanon som officer/kompanisjuksköterska.

– Röda Korset Högskola har ett väldigt bra rykte och den satsning och utveckling som nu sker inom utbildning, forskning och samverkan ligger väl i linje med samhällets behov, både nationellt och internationellt. Utvecklingen, tillsammans med att det är Svenska Röda Korset, känns väldigt motiverande. Det här ska bli fantastiskt spännande och även såklart en utmaning, säger Louise Stjernberg.

Louise Stjernberg har kompetens och erfarenhet som kommer att passa mycket bra i det viktiga och strategiska utvecklingsskede som Röda Korsets Högskola befinner sig i. Med erfarenheter inom ämnen som omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap, liksom mångåriga ledarerfarenheter inom olika branscher och kunskapsfält känns det oerhört glädjande att idag hälsa Louise Stjernberg välkommen till högskolan!