HemNyheterNy publikation

Ny publikation

Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) är ett av de vanligaste instrumenten för screening av ångest och depression vid flertal somatiska sjukdomar. Den svenska versionen av instrumentet har dock inte tidigare genomgått en utvärdering med moderna psykometriska metoder.

I detta arbete prövades instrumentets mätstruktur i förhållande till teoretiska och kliniska modeller av ångest och depression hos patienter med bröstcancer. Resultatet tyder på att detta screeningisnstrument uppvisar god validitet förutsatt antagandet om ett starkt samband mellan förekomst av depressiva och ångest-relaterade symtom hos denna patientpopulation.

Studien utgör ett betydelsefullt bidrag till både forsknings- och kliniska sammanhang där HAD rutinmässigt används.

Examination of the construct validity of the Swedish version of Hospital Anxiety and Depression Scale in breast cancer patients