HemNyheterNy publikation av Erika Sigvardsdotter
sigvardsdotter.erika-s

Ny publikation av Erika Sigvardsdotter

Ny forskning av Erika Sigvardsdotter och medarbetare vid RKH publicerad i tidskriften Public Health Review

Refugee trauma measurement: a review of existing checklists

Artikeln är en kunskapsöversikt avseende metoder och instrument som används för att kartlägga om och i vilken omfattning  flyktingar har varit utsatta för tortyr och/eller andra traumatiska händelser. Genom en systematisk granskning identifierades 8 olika instrument och checklistor vars användningsområden och psykometriska egenskaper granskas och beskrivs i studien.

Läs mer

Erika Sigvardsdotter, Andreas Malm, Petter Tinghög, Marjan Veaz, & Fredrik Saboonchi 
Refugee trauma measurement: a review of existing checklists. Public Health Reviews 2016, 37:10