HemNyheterNy publikation av Mia Kraft och medarbetare

Ny publikation av Mia Kraft och medarbetare

Mia Kraft, Anne Kästel, Henrik Eriksson och Ann-Marie Hedman publicerar en litteraturöversikt i Open Access tidskriften Nursing Open.

Litteraturöversikten går under titeln Global Nursing – A literature review in the field of education and practice.

Kort sammanfattning på svenska: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva centrala begrepp beträffande Global Nursing i empiriska studier inom omvårdnadsforskningen.

Resultatet beskrivs i fem kategorier som illustrerar Global Nursing: Global Nursing Arena, Global Nursing Working Environments, Global Nursing Workforce Management, Global Nursing Competencies and Global Nursing Networking.

I denna litteraturöversikt tydliggörs att sjuksköterskeutbildningen ger en stor möjlighet att främja globala relationer och globala nätverk. Global Omvårdnad bidrar till fördjupad omvårdnadskunskap och stärker sjuksköterskeprofessionen i mötet med utmaningarna i globalt arbete med ojämlikheter.

Läs mer: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/nop2.79/full