HemNyheterNy publikation av Kent-Inge Perseius och medarbetare

Ny publikation av Kent-Inge Perseius och medarbetare

Publikationen har titeln: A Sisyphean task: experiences of perfectionism in patients with eating disorders och är publicerad i tidskriften Journal of Eating Disorders. Författare är Suzanne Petersson, Per Johnsson och Kent-Inge Perseius.

Perfektionism har av hävd kopplats till ätstörningsproblematik. Auktoriteter på området har gjort gällande att denna koppling har vissa specifika karaktäristika. Psykologen Suzanne Petersson har utifrån sitt kliniska arbete ställt sig frågande till flera av de slutsatser man har dragit av resultat från många kvantitativa instrumentbaserade studier på området. Hon ställde därför mera öppna frågor till patienter i en kvalitativ studie, för att få del av deras egen bild. Femton kvinnliga patienter intervjuades.

Analysen visade på ett antal teman:

Top performance, Order and self-control, A perfect body, Looking good in the eyes of others, A double-edged coping strategy, and A Sisyphean task.

Resultatet visade att kvinnorna i den här studien inte hade en perfekt kropp och vikten som primärt fokus för sina strävanden, vilket ofta hävdas i sammanhanget. Istället beskrev de ett centralt fokus på ordning och självdisciplin. Alla beskrev att de någonstans förstod att deras perfektionistiska strävanden var ett evighetsarbete som kanske inte var helt meningsfullt. Ungefär som Sisyfos eviga försök att rulla stenar uppför berget. Resultaten kan kanske ses som en indikator på att man bör revidera instrument på området och att man som kliniker på området kanske ska lägga vikt vid att närma sig perfektionism hos patienter på ett mera öppet sätt

Artikeln är tillgänglig via länken:

https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-017-0136-4