HemNyheterNy publikation
Fred Saboonchi

Ny publikation

Ny forskning av Fredrik Saboonchi och medarbetare publicerad i tidskriften European Journal of Oncology Nursing

Studien undersöker nivåerna av fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer och fysisk aktivitets inverkan på självupplevd hälsa, symptom och psykiska besvär under två efter operation.

Läs mer:

Bränström R, Petersson LM, Saboonchi F, Wennman-Larsen A, Alexanderson K, (2015). Physical activity following a breast cancer diagnosis: Implications for self-rated health and cancer-related symptoms. Eur J Oncol Nurs, 2015 Jun 4. pii: S1462-3889(15)00074-5. doi: 10.1016/j.ejon.2015.04.008. [Epub ahead of print].