HemNyheterNy publikation av Eva von Strauss och medarbetare

Ny publikation av Eva von Strauss och medarbetare

Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena

Bakgrund: Det föreligger ett akut behov att utbilda folkhälsovetare på grundnivå och som kan möta de globala utmaningarna. Hälsoutmaningarna förändras i takt med långvariga konflikter, människor på flykt, stora katastrofer och en ökande ojämlikhet mellan och inom länder, i en omvärld som är i ständig rörelse. Dagens och morgondagens folkhälsovetare ska kunna arbeta med olika aktörer på skilda arenor; med hälso- och sjukdomsprevention kommunalt, regionalt, nationellt (regering, myndigheter) och internationellt (europeiskt och globalt). Det innefattar även integrationsarbete, internationellt bistånds­arbete och humanitärt arbete. Behovet av professionella folkhälsovetare med breda och djupa teoretiska och praktiska kompetenser i globala sammanhang har blivit högst relevant. Därför agerar nu Röda Korsets Högskola och startar ett folkhälsovetenskapligt program på kandidatnivå med global inriktning. 

Leah Emegwa Okenwa, Stéphanie Paillard-Borg, Petter Tinghög, Fredrik Saboonchi, Eva von Strauss. (2017) Framtidens folkhälsovetare verkar på en global arena. Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, nr 3, 318-326.

Read more