HemNyheterNy professor

Fredrik Saboonchi ny professor

Fredrik Saboonchi är Röda Korsets Högskolas nya professor sedan han från 1 april anställts som professor i folkhälsovetenskap med inriktning hälsopsykologi.

 – Det betyder oerhört mycket för oss att Fredrik Saboonchi är befordrad till professor, inte minst med tanke på de pågående forskningsprojekten som han leder och som bedrivs i samarbete med Svenska Röda Korset. Nu ges hela organisationen möjlighet att använda hans breda vetenskapliga kunnande i vardagen inom Röda Korsets verksamheter på allra bästa och tänkbara sätt. Detta är ett viktigt steg i vårt lärosätes utveckling. säger Tommy Löfgren, rektor för Röda Korsets Högskola.

Fredrik Saboonchi, disputerade 2000 på en avhandling om perfektionism och dess betydelse för hälsa vid Stockholms universitet där han även varit docent i psykologi. Han har sedan dess varit verksam vid flera olika svenska högskolor och universitet där han har bedrivit utbildning och forskning i hälso- och beteendevetenskapliga sammanhang med en förankring i folkhälsovetenskapliga frågeställningar. Fredrik kommenterar själv sin roll som professor på RKH:

Jag ska dels leda och vidareutveckla det pågående forskningssamarbete inom Röda Korset men också utveckla forskningen och utbildningarna vid högskolan i samma takt. Viktigt i arbetet som professor är att ge röst och nå ut med det vi gör nationellt och internationellt. Vi utvecklas hela tiden, just nu är det folkhälsovetenskapliga ämnet och forskningen under kraftig uppbyggnad, hälsopsykologins kunskapsområden utgör en viktig del i denna utveckling. Jag är oerhört glad att få vara med att delta i spännande utveckling.

Professor Fredrik Saboonchi kommer hålla en installationsföreläsning under hösten konferens om mänskliga rättigheter och Hälsa vid RKH, för mer information se konferenshemsidan.