HemNyheterNy utbildning IVA våren 2015

Vill du bli specialistsjuksköterska?

Vårterminen 2015 erbjuder vi i samarbete med ett antal intensivvårdsavdelningar inom Stockholms läns Landsting en utbildning till specialistsjuksköterska inom intensivvård om 60 högskolepoäng.

Läs mer här